BILDEDISTRIBUSJON                        

Bildedistribusjon

 

 

 

Dagens krav til skjult installasjon gjør at det ofte er ønskelig å plassere DVD/BD, mediaservere og TV-tunere sentralt i huset. Det blir på denne måten enklere å distribuere signaler fra samme kilde til flere soner. Dette blir gjort med splitter eller matrise. De fleste videosignaler har en begrenset lengde signalet kan sendes før kvaliteten blir kraftig redusert. Analoge signal blir gradvis dårligere mens digitale signal får markante dropouts i bilde før det forsvinner.

 

Løsningen på å sende signaler av beste kvalitet over lange avstander er derfor å bruke aktive ekstendere. Disse finnes for bruk både i analog og digital domene. Felles for de fleste er at signalet sendes via en dedikert Cat5.e eller Cat6 kabel. Dette er en kabel med gode støydempende egenskaper som er billig å installere og som i mange tilfeller kan trekkes i eksisterende svakstrømsrør.

 

 

 

 

Velg produkter ved å trykke på logo