Programmering

Fremskaffe KNX fil

Mange eldre KNX anlegg har ikke-eksisterende eller mangelfull prosjektfil. Dette medfører at oppgradering eller feilretting blir unødvendig komplisert. Det er ikke mulig å lese data ut fra et anlegg, eneste måten å fremskaffe en prosjektfil på er å lage den på nytt. Smart Hus gjøre denne jobben raskt og effektivt.

.